Now showing items 1-1 of 1

  • Hydraulická soustava hydraulické ruky 

    Lukeštík, Přemysl
    Tato diplomová práce pojednává o návrhu hydraulické soustavy hydraulické ruky. Je zaměřena na popis jednotlivých prvků stávajícího hydraulického systému, rozbor působení sil, výpočet průměrů přímočarých hydromotorů a jejich ...