Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza dopravních prostředků v zemědělské prvovýrobě 

  Raška, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá porovnáním spotřeb a výkonností různých transportních souprav v zemědělské prvovýrobě. V první části se věnuje možnostmi dopravy velkoobjemových hmot v zemědělství. Následuje popis porovnávaných ...
 • Koncepce pro 5 nápravový přívěs / 4 nápravový návěs s výměnnými nástavbami 

  Šeda, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem koncepce 5 nápravový přívěs / 4 nápravový návěs s výměnnými nástavbami. Úvodním bodem práce je rešerše možných řešení obou variant. Druhou částí je zdůvodněný výběr vlastní koncepce ...
 • Kontinuální elevátor pro přepravu zboží 

  Zálešák, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou stávající dopravy kusových výrobků a návrhem lepšího koncepčního řešení kontinuálního elevátoru, s připevněným úsekem válečkové a gravitační tratě. Tento druh dopravníku je určený ...
 • Návrh univerzálního lesnického samohybného vyklizovacího navijáku 

  Halámka, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je provést koncepční návrh lesnického samohybného vyklizovacího navijáku pro přibližování dřeva v probírkových svažitých terénech. Práce obsahuje patentovou rešerši konstrukčních řešení strojů s ...
 • Pevnostní kontrola nákladního přívěsu HTV 18 

  Chalupa, Pavel
  Předmětem této diplomové práce je pevnostní kontrola nákladního přívěsu HIPOCAR HTV 18 a návrh úprav. Pro pevnostní kontrolu byla zvolena metoda konečných prvků. Podle výsledků pevnostní kontroly byl model rámu upraven. ...
 • Podvozek jednoúčelového vozu MEGA EASY 

  Nouza, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem podvozku traktorového návěsu o maximální hmotnosti 21000 kg. První část se zabývá rešeršním rozdělením používaných konstrukčních prvků podvozků. Dále je uveden koncepční ...
 • Vanová nástavba s otevíracím zadním čelem pro jednoúčelový vůz MEGA EASY 

  Sehnal, Milan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem vanové nástavby a zadního výklopného čela pro jednoúčelový traktorový návěs MEGA EASY. Cílem této práce je zpracování rešerše a vytvoření koncepčního návrhu korby i zadního čela, ...
 • Velkoobjemový překládací vůz se šnekovým dopravníkem 

  Peterka, Jaroslav
  Práce se zabývá rozborem konstrukčních řešení velkoobjemových překládacích vozů používaných v dnešní době. V první části je proveden vlastní návrh konstrukce velkoobjemového překládacího vozu. Dále je proveden návrh šnekového ...