Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace NC programu pomocí CAD/CAM software 

    Paseka, Jan
    Cílem této diplomové práce je návrh úsporných opatření v procesu technologické přípravy výroby průmyslového podniku. V první části je zpracován obecný teoretický rozbor součástkové základny a stávajících NC programů. Na ...