Now showing items 1-1 of 1

  • Racionalizace technologie výroby forem 

    Kalous, Ondřej
    Diplomová práce na téma Racionalizace technologie výroby forem se skládá ze dvou částí. V první části je popsán proces vstřikování plastických materiálů a rozbor stávajícího stavu výroby vstřikovacích forem. Druhá část ...