Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení lineární pohonů HIWIN 

    Roman, Jan
    Diplomová práce je zaměřena na lineární pohony s třífázovými lineárními synchronními elektromotory, jejich senzorickou soustavu a řízení. V úvodní části je proveden rozbor principu funkce a klasifikace lineárních motorů, ...