Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv vlhkosti paliva na parametry regulace kotle 

    Kiša, Michal
    Práce se zabývá ověřením funkčnosti snímače vlhkosti MCT460-WP od firmy Process sensors k měření paliva a produktů z biomasy. Snímač je umístěn na jednom z kotlů firmy Vyncke. V úvodní části práce je představena problematika ...