Now showing items 1-2 of 2

  • Predikce koroze trubek pece s využitím provozních dat 

    Kolomazník, Milan
    Práce se zabývá problematikou modelování a predikce koroze radiačního trubkového hadu ohřevné pece. Konkrétně je řešena vertikální válcová pec, která je zařazena na jednotce katalytického hydrokrakování a slouží k ohřevu ...
  • Verifikace modelu pro predikci vlastností spalovacího procesu 

    Horsák, Jan
    Tato práce se zabývá detailním rozborem již dříve vytvořeného výpočtového modelu pro predikci charakteristických parametrů spalovacího procesu ve zkušební spalovací komoře. Odstraňuje nedostatky modelu, které byly rozborem ...