Now showing items 1-1 of 1

  • Pružné spojky na principu tekutin 

    Machů, Tomáš
    Diplomová práce se zabývá pružnými hřídelovými spojkami, zejména novou kategorií spojek na principu tekutin. V práci je odvozen matematický model plynové pružiny a rotorové soustavy o dvou stupních volnosti. Poslední část ...