Now showing items 1-1 of 1

  • Experimentální výzkum pískování v kontaktu kola a kolejnice 

    Machatka, Martin
    Předložená diplomová práce je zaměřena na experimentální výzkum parametrů pískování za účelem zlepšení adheze v kontaktu mezi kolem a kolejnicí. Pískování je aplikace pískovacího materiálu přímo do kontaktu kolo/kolejnice. ...