Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace technologie výroby plastového uzávěru tuby 

    Majerčíková, Erika
    Práca sa zaoberá optimalizáciou technológie výroby plastového uzáveru tuby vyrábaného vstrekovaním. Veľkosť výrobnej série je 5 000 000 kusov ročne a minimálna doba výroby je 5 rokov. V práci je spracovaná literárna štúdia ...