Now showing items 1-1 of 1

  • Možnosti stroje Vernet Behringer při CNC programování 

    Mana, Marek
    Diplomová práce je zaměřena na možnosti využití obráběcí linky firmy Vernet – Behringer. Obsahem teoretické části je stručné začlenění řídicího systému ProNC2 mezi vybrané na trhu dostupné řídicí systémy a jsou porovnány ...