Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza rizik a bezpečnosti u optické kontrolní stanice 

    Mank, Slavomír
    Táto diplomová práca sa zaoberá bezpečnosťou strojového zariadenia z produkcie našej firmy. Jedná sa o optickú meraciu stanicu na kontrolu zdvihu ovládacej ihly vstupného ventilu vysokotlakového benzínového čerpadla do ...