Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení environmentálních rizik v průmyslovém podniku 

    Marada, Vojtěch
    Hodnocení environmentálních rizik v průmyslovém podniku je významnou částí bezpečnostní dokumentace požadované platnou legislativou v ČR i EU. Přesto je této části analýzy rizik věnováno v ČR méně pozornosti než některých ...