Now showing items 1-3 of 3

 • Konstrukční návrh adsorbéru 

  Štěpánek, Josef
  Hlavní náplní diplomové práce je návrh konstrukce a pevnostní výpočet adsorbéru. Výpočet je proveden podle podle normy ČSN EN 13 445. V první části je řešena problematika adsorbéru. Dále je provedena pevnostní analýza ...
 • Návrh výměníku tepla 

  Klučka, Ivan
  Diplomová práce se zabývá tepelně-hydraulickým, pevnostním a konstrukčním návrhem výměníku tepla s plovoucí hlavou. Úvodní část práce je věnována problematice návrhu výměníku tepla. Následující část práce je zaměřena na ...
 • Pevnostní výpočet mlýnu pro drcení uhlí 

  Ševčík, Vlastimil
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem, provedením a vyhodnocením napěťové a deformační analýzy hlavních částí ventilátorového mlýna na drcení uhlí. Rešeršní část popisuje problematiku a rozdělení mlýnů na ...