Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza výkonnosti systému managementu 

    Kaizar, Libor
    V této diplomové práci je popsána analýza výkonnosti systémů managementu. Jde hlavně o systémy managementu kvality a environmentu. Je v ní popsán průběh interního auditu ve vybrané společnosti.