Now showing items 1-1 of 1

  • Konstrukční návrh vertikálního výměníku tepla 

    Vosynková, Jana
    Diplomová práce se zabývá návrhem vertikálního výměníku tepla dle platné evropské normy ČSN EN 13 445-3 Netopené tlakové nádoby - část 3: Konstrukce a výpočet. V úvodní části je zpracováno rozdělení výměníků tepla včetně ...