Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikační server pro HbbTV 

    Loveček, Vladimír
    Tato diplomová práce se zabývá dodatkovými službami přenášenými společně s televizním vysíláním. První část práce tvoří rešerše evoluce těchto technologií. V druhé části je pak krok za krokem řešena vytvořená ukázková ...
  • Pokročilé optimalizační modely v odpadovém hospodářství 

    Procházka, Vít
    Diplomová práce se zabývá optimalizací svozu odpadu pro středně velká města. Model úlohy zohledňuje požadavky vzešlé z praxe. K jejímu řešení byl navržen původní memetický algoritmus, který byl implementován v jazyce C++.