Now showing items 1-3 of 3

 • Konstrukce pravoúhle prodloužené frézovací hlavy pro horizontální vyvrtávačku 

  Svoboda, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem pravoúhle prodloužené frézovací hlavy pro horizontální vyvrtávačku z produkce společnosti FERMAT. Práce obsahuje podrobnou rešerši frézovacích hlav, popis základních konstrukčních částí ...
 • Návrh CNC řídicího systému 

  Sobotka, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem řídicího CNC systému pro aplikace nevyžadující synchronizovaný pohyb více os najednou. Cílem je kompatibilita s G-kódem, který umožní řídit zařízení s kartézským souřadným systémem. ...
 • Návrh koncového efektoru pro manipulaci se skleněnou zátkou 

  Hrnko, Lukáš
  Práce pojednává o konstrukčním návrhu koncového efektoru pro manipulaci se skleněnou zátkou vodíkového reaktoru vysokoteplotní difuzní polovodičové pece. Práce obsahuje shrnutí informací o polovodičových difuzních pecích, ...