Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh konstrukce elektrické koloběžky 

    Lamberský, Václav
    Cílem diplomové práce je konstrukční návrh elektrokoloběžky. V první části práce je provedena rešerše používaných řešení konstrukcí a typů pohonů. V dalších kapitolách práce jsou počítány a voleny elektromotor, akumulátor ...