Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh řízení výrobního procesu u vybraného produktu 

    Koudelka, Pavel
    Tato práce se zabývá řízením výrobního procesu v malé české inovativní a rozvíjející se společnosti. V úvodu je popsán vybraný produkt jak z hlediska funkčnosti, tak z hlediska komponentů, ze kterých je sestaven. Po ...