Now showing items 1-1 of 1

  • Kontinuální elevátor pro přepravu zboží 

    Zálešák, Martin
    Diplomová práce se zabývá problematikou stávající dopravy kusových výrobků a návrhem lepšího koncepčního řešení kontinuálního elevátoru, s připevněným úsekem válečkové a gravitační tratě. Tento druh dopravníku je určený ...