Now showing items 1-1 of 1

  • Schottkyho solární články na rozhraní grafen/křemík 

    Zahradníček, Radim
    Tato práce se zabývá výrobou a charakterizací Schottkyho solárního článku na rozhraní grafen/křemík. Schottkyho solární články byly vyrobeny s přední sběrnou elektrodou ze zlata, stříbra a uhlíku. Na rozhraní grafen/křemík ...