Now showing items 1-1 of 1

  • Numerické modelování šíření zvuku pomocí diferenčních metod 

    Prochazková, Zdeňka
    Cílem této práce je představit metodu konečných diferencí (FDM) upravenou pro použití v problematice modelování šíření zvuku a další postupy, které se společně s touto metodou používají. To jsou selektivní filtry a časová ...