Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh úprav biomasového kotle pro velmi vlhká paliva 

    Zbořil, Martin
    Cílem této diplomové práce je provést stechiometrický výpočet kotle a bilanci kotle pro běžné palivo s vlhkostí do 60%. Stanovit závislosti vlhkosti paliva na podmínky ve spalovací komoře a podmínky pro hoření. Experimentální ...