Now showing items 1-1 of 1

  • Biomechanická studie kolenního kloubu s aloplastikou 

    Zděblo, Jakub
    Tato diplomová práce se zabývá deformačně - napěťovou analýzou kolenního kloubu ve fyziologickém stavu a kolenního kloubu s aplikovanou dlahovou osteosyntézou. K určení deformačně napěťových stavů je využito výpočtového ...