• Optimalizace výroby součásti "šnekový hřídel" 

  Černý, Michal
  Předmětem diplomové práce je optimalizace výroby šnekových hřídelí ve specifických podmínkách konkrétní společnosti, kdy optimalizace je na žádost firmy řešena v oblastech, které vymezuje obsah této závěrečné práce. V první ...
 • Torzní tuhost rámu Formule Student 

  Jurnečka, Ladislav
  Diplomová práce se zabývá zjištěním torzní tuhosti rámu studentské formule s použitím fotogrammetrického zařízení TRITOP a následným porovnáním s vytvořeným výpočtovým modelem v MKP softwaru. Měření a výpočty jsou provedeny ...
 • Návrh stabilizačního mechanismu pro FPV kamery s využitím CAD/CAM systémů 

  Holuša, David
  Tato diplomová práce obsahuje komplexní návrh stabilizačního mechanismu snímací a FPV kamery pro dálkově ovládaný vrtulový letoun. Shrnuje dosavadní lidské milníky v dané oblasti a popisuje stávající stav poznání a situaci ...
 • Multifunkční obráběcí centrum pro rotační i nerotační obrobky 

  Merenus, Ondřej
  Tato práce se bude věnovat návrhu konstrukce multifunkčního obráběcího centra. Práce vzniká ve spolupráci s kolegy Bc. Michalem Kunorzou, který řeší rotační stůl stroje, a Bc. Tomášem Grëtzem, který má zadán návrh obráběcího ...
 • Modernizace VT dílu parní turbiny 300 MW 

  Vaľočík, Jan
  Náplní této diplomové práce je návrh modernizované třítělesové parní turbíny 300 MW typu K300 – 170 s přihříváním páry. V první části práce je vypracováno bilanční schéma, které je spočteno pro zadané nominální parametry. ...
 • Aplikace dílenského programování a moderní CAD/CAM technologie pro návrh a výrobu držáku a excentru diferenciálu vozu Formule Student 

  Vejtasa, Vladimír
  Diplomová práce se zabývá aplikací dílenského programování a moderní CAD/CAM technologie pro návrh a výrobu držáku a excentru diferenciálu vozu Formule Student. Úvodní část práce se zabývá charakteristikou a popisem ...
 • Analýza řezných sil při řezání závitů 

  Štokman, Michal
  Diplomová práce se zabývá problematikou silového zatížení při řezání závitů. Práce zahrnuje základní metody výroby závitů, fyzikální podstatu řezného procesu, PVD povlaky, nástrojové materiály, analýzu a vyhodnocení ...
 • Motor malého terénního motocyklu 

  Havlen, Prokop
  V první části se tato diplomová práce zaměřuje na seznámení se s jednotlivými provedeními systému výměny náplně válců u dvoudobých motorů. Popsány jsou tu nejpoužívanější provedení. Druhá část představuje problematiku ...
 • Návrh a realizace 3D tiskárny s vysokým rozlišením tisku 

  Peml, Luboš
  Práce se zabývá návrhem a realizací stereolitografické 3D tiskárny využívající DLP projektor. Popisuje tedy volbu vhodných komponent a stavbu mechanické konstrukce tiskárny, řešení elektronické části tiskárny a tvorbu host ...
 • Vliv délky lopatky virové turbíny na její charakteristiku 

  Pavlíček, Jan
  Diplomová práce se zabývá vyhodnocením měření vírové turbíny, které byla postupně snižo-vána délka lopatek. Předmětem zájmu byl vliv délky lopatky, především na účinnost měřené turbíny, a posouzení charakteru proudění na ...
 • Návrh řadicího mechanismu bezprodlevové převodovky 

  Mičola, Ivo
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou bezprodlevového řazení u převodovek. První část je věnována teoretickému úvodu. Následuje komplexní postup od dynamiky vozidla, volby převodových poměrů, přes využití reverzního ...
 • Popis residuálních napětí v polymerních trubkách 

  Poduška, Jan
  Diplomová práce se zabývá problematikou reziduálních napětí ve stěně extrudované polymerní trubky a vlivem reziduálního napětí na její životnost. Na základě experimentálních dat získaných pomocí metody rozříznutých kroužků ...
 • Optimalizace sítě pozemních radionavigačních prostředků zabezpečení RNAV ve FIR Praha 

  Krejčí, Jan
  Diplomová práce se zabývá vytvořením studie řešící optimalizaci sítě radionavigačních prostředků ve FIR Praha, sloužící k podpoře RNAV postupů. Práce uvádí rozbor koncepce rozvoje sítě radionavigačních prostředků, software ...
 • Výroba výztuže dveřního zamykání sdruženým nástrojem 

  Drápala, Miroslav
  Předložený projekt vypracovaný v rámci magisterského studia M-STG Strojírenská technologie je zaměřen na problematiku výroby výztuže dveřního zamykání. Součást bude vyráběna technologií stříhání a ohýbání ze slitiny hliníku ...
 • Hodnocení spolehlivosti lidského činitele 

  Kučera, David
  Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu možností selhání lidského činitele na příkladu indukčního ohřívače, který se nachází ve společnosti Roboterm spol. s.r.o. v Chotěboři. Cílem práce je provést rešerši literatury ...
 • Konstrukce zařízení pro měření tuhosti řízení 

  Švagera, Pavel
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním zařízením pro měření tuhosti řízení osobního automobilu. V první části práce byly ukázány nejznámější konstrukční řešení řízení a základní parametry geometrie řízení. Další část se ...
 • Návrh oběžného kola odstředivého čerpadla pro dané parametry 

  Moravec, Prokop
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem oběžného kola odstředivého čerpadla pro dané parametry. Tento návrh se skládá z výpočtu základních rozměrů meridiálního řezu kola, návrhu tvaru tohoto řezu a z návrhu tvaru lopatky. ...
 • Distribuce těžkých kovů na spalovně odpadů 

  Poláková, Annamária
  Hlavnou náplňou práce je popísanie technológií odstraňovania znečisťujúcich látok so zameraním na ťažké kovy. S tým súvisia kapitoly popisujúce vznik znečisťujúcich látok a ich účinok na ľudské zdravie. Práca je zameraná ...
 • NÁVRH KŘÍDLA PRO LETOUN KATEGORIE CS LSA 

  Madola, Ondrej
  Cieľom diplomovej práce je konštrukčný a technologický návrh krídla s výrazným znížením podielu manuálnej práce a počtu prípravkov pri zostavovaní dielov konštrukcie. Prvou časťou práce je objasnenie problematiky obrábania ...
 • Aerodynamická analýza a optimalizace konfigurace letounu TL-4000 

  Trusík, Vojtěch
  Tato diplomová práce se zabývá aerodynamickou analýzou 3D konfigurace letounu TL – 4000 a provedením tvarových úprav za účelem zlepšení letových výkonů. Úpravy jsou zaměřeny na přechodové části mezi křídlem a trupem a mezi ...