Show simple item record

Influence of the pulse charge on properties of the lead acid batteries

dc.contributor.advisorKřivík, Petrcs
dc.contributor.authorZbožínek, Štěpáncs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:12:28Z
dc.date.available2019-04-03T22:12:28Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationZBOŽÍNEK, Š. Vliv pulzního nabíjení na vlastnosti olověných akumulátorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other66908cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/27351
dc.description.abstractPředložená diplomová práce se zabývá olověnými akumulátory a metodami jejich nabíjení. V úvodní části je stručně popsána problematika olověných akumulátorů. Jsou zde uvedeny běžné principy, konstrukce a požadavky, které by měly olověné akumulátory splňovat. Navazující část pojednává o základních charakteristikách nabíjení. Podrobněji je zde popsána metoda nabíjení pulzním proudem, která je také hlavní náplní přidělené diplomové práce. Pro tuto metodu nabíjení bylo provedeno několik základních experimentů za účelem ověření funkčnosti měřícího zařízení, softwarového vybavení, testovaných článků a především pak nabíjecích režimů. Cílem diplomové práce bylo nalezení vhodného režimu pulzního nabíjení, který by byl rychlý a zároveň šetrný k testovaným článkům. Závěr obsahuje shrnutí získaných teoretických poznatků a vyhodnocení naměřených výsledků, na základě kterých byl zvolen optimální režim nabíjení.cs
dc.description.abstractThe presented master´s thesis deals with lead-acid batteries and methods of their charging. First part shortly describes the problems of lead-acid batteries. There are introduced common principles, type of construction and requirements, that should be complied with lead-acid batteries. Following part discusses the basic characteristics of charging. There is given a detailed description of current pulse charging method, on which is also mainly focused this master´s thesis. For this charging method, several basic experiments were done in order to verify functionality of the measuring device, software, the tested cells and primarily to verify charging modes. The goal of this thesis is to find out suitable mode of pulse charging, which would be fast as well as tested cells-friendly. The conclusion of this master´s thesis contains a resume of acquired theoretical knowledge and an evaluation of measured results, on which was the appropriate charging mode proposed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOlověný akumulátorcs
dc.subjectrozdělení elektrochemických článkůcs
dc.subjectveličiny spojené s akumulátorycs
dc.subjectnabíjení olověného akumulátorucs
dc.subjectpulzní metoda nabíjenícs
dc.subjectLead-acid batteryen
dc.subjectelectrochemical cells distributionen
dc.subjectvariables associated with batteriesen
dc.subjectcharging of lead-acid batteryen
dc.subjectpulse charging methoden
dc.titleVliv pulzního nabíjení na vlastnosti olověných akumulátorůcs
dc.title.alternativeInfluence of the pulse charge on properties of the lead acid batteriesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-11cs
dcterms.modified2013-06-14-10:16:46cs
thesis.disciplineElektrotechnická výroba a managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid66908en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:48:45en
sync.item.modts2019.05.18 13:45:37en
dc.contributor.refereeVaculík, Sebastiancs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record