Show simple item record

Lead Acid Battery Charger

dc.contributor.advisorTošer, Pavelcs
dc.contributor.authorJeleček, Ondřejcs
dc.date.accessioned2019-05-17T03:27:34Z
dc.date.available2019-05-17T03:27:34Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationJELEČEK, O. Nabíječka olověných akumulátorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other66925cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/27371
dc.description.abstractTato diplomová práce je tematicky zaměřená na návrh nabíječky olověných akumulátorů. V prvních kapitolách práce pojednává o problematice nabíjení a jejich principech. Dále jsou v práci popsány základní typy olověných akumulátorů, jejich rozdělení dle typu údržby a část popisující procesy spojené s nabíjením a vybíjením akumulátorů. Následující oddíl je zaměřen na teoretický návrh nabíječky se stanovením jejích parametrů. Diplomová práce obsahuje také srovnání požadovaných a reálných parametrů.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis is focused on design of lead acid baterry charger. First chapters describes the charging and discharging principes. This paper also shows basics types of lead acid batteries, their distribution depends on maintenance and part connected to the processes connected to the charging and discharging of the acumulators. Following part is focused on theoretical design of the charger with set up of parameters. Diploma thesis also contains comparsion of requested and real parameters of the charger.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNabíječkacs
dc.subjectolověný akumulátorcs
dc.subjecttransformátorcs
dc.subjectUC3906Ncs
dc.subjectnabíjení konstantním proudemcs
dc.subjectChargeren
dc.subjectlead-acid batteryen
dc.subjecttransformeren
dc.subjectUC3906Nen
dc.subjectconstant current chargingen
dc.titleNabíječka olověných akumulátorůcs
dc.title.alternativeLead Acid Battery Chargeren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-12cs
dcterms.modified2013-06-14-12:25:15cs
thesis.disciplineElektrotechnická výroba a managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid66925en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 02:49:39en
sync.item.modts2020.04.01 00:17:02en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeTonar, Karelcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. (předseda) doc. Ing. Petr Bača, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Maxa, Ph.D. (člen) Ing. Martin Frk, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Špinka (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením své diplomové práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Otázky u obhajoby: 1) Proč neobsahuje výstupní filtr indkuční část? Popište vlastnosti LC a RC článků? 2) Jaké je aktivní chlazení obvodu? 3) Jaké děje se mohou vyskytnout při ponechání akumulátoru na nabíječce? 4) Proč nebyl vybrán transformátor na základě komerčních typů? 5) Jaká je cenová nabídka a výhody/nevýhody uvedeného řešení?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record