Show simple item record

The Risk Assessment under the Act on Environmental Damage in Fosfa joint-stock Company

dc.contributor.advisorKocmanová, Alenacs
dc.contributor.authorDavčíková, Veronikacs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:11:55Z
dc.date.available2018-10-21T16:11:55Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationDAVČÍKOVÁ, V. Hodnocení rizik dle zákona o ekologické újmě v a.s. Fosfa [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.cs
dc.identifier.other66930cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/27380
dc.description.abstractV současné době je stále větší tlak na výrobní podniky, aby snižovaly svůj dopad na životní prostředí. Diplomová práce řeší dva přístupy omezování dopadů – legislativní a dobrovolný. V teoretické části je definován postup pro hodnocení ekologických rizik dle příslušného zákona a zavedení čistší produkce do podniku. Praktická část popisuje vyhodnocení rizik ve všech výrobních částech společnosti a implementaci projektu čistší produkce na vybraném oddělení. Zavedení čistší produkce je ekonomicky vyhodnoceno metodou prosté návratnosti investice.cs
dc.description.abstractNowadays there is an increasing pressure on manufacturing companies to reduce their impact on the environment. This thesis seeks to address two approaches to reducing the environmental impact - legislative and voluntary. The theoretical part defines the procedure for environmental risk assessment under applicable law and the implementation of cleaner production in the company. The practical part describes the evaluation of risks arising in all production areas of the company and implementing the cleaner production program in the selected department. The introduction of cleaner production is economically evaluated by the simple return on investment method.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOchrana životního prostředícs
dc.subjectekologická újmacs
dc.subjectčistší produkcecs
dc.subjectprojektové řízenícs
dc.subjectsystém environmentálního managementucs
dc.subjectEnvironmental protectionen
dc.subjectenvironmental damageen
dc.subjectcleaner productionen
dc.subjectproject managementen
dc.subjectenvironmental management systemen
dc.titleHodnocení rizik dle zákona o ekologické újmě v a.s. Fosfacs
dc.title.alternativeThe Risk Assessment under the Act on Environmental Damage in Fosfa joint-stock Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-12cs
dcterms.modified2013-06-20-08:55:08cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid66930en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 13:29:15en
sync.item.modts2020.03.30 12:45:40en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeIng.Monika Vajbarovács
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Emil Svoboda, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (místopředseda) Ing. Kristína Sághy Estélyi, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Novák, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázka vedoucího práce - zodpovězeno Otázka oponenta práce - zodpovězeno doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA Otázky: Vymezte "nacitní podíl", "obecný popis a.s." uváděné v práci, objasněte hlavní činnosti - zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record