Show simple item record

Technological design of part "hydraulic cylinder"

dc.contributor.advisorKalivoda, Milancs
dc.contributor.authorCejpek, Petrcs
dc.date.accessioned2019-05-17T12:20:20Z
dc.date.available2019-05-17T12:20:20Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationCEJPEK, P. Technologický proces součásti "hydraulický válec" [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other64602cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/27441
dc.description.abstractPředmětem této bakalářské práce je rozbor technologického procesu výroby součásti ‘‘hydraulický válec‘‘ v podmínkách firmy S&K TOOLS spol. s r. o. V úvodu práce je proveden rozbor stávajícího technologického procesu. Cílem této práce je nalezení slabých míst výroby, sestavení návrhu na zlepšení a provedení praktického experimentu v konkrétních podmínkách firmy. V závěru je provedeno technicko-ekonomické zhodnocení.cs
dc.description.abstractThe subject of this bachelor thesis is the analysis of technological process of manufacturing of the part called hydraulic cylinder in conditions of company S&K TOOLS spol. s r. o. There is an analysis of the present technological process in the beginning of the thesis. The main goal of this task is to find weak spots of manufacturing, create an improvement proposals and realization of practical experiment in concrete conditions of the company. Last part of the thesis is focused on realization of technical and economical evaluation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectvýrobní procescs
dc.subjecttechnologický postupcs
dc.subjectobráběnícs
dc.subjectvrtákcs
dc.subjectMazatrolcs
dc.subjectmanufacturing processen
dc.subjecttechnological procedureen
dc.subjectmachiningen
dc.subjectdrill biten
dc.subjectMazatrolen
dc.titleTechnologický proces součásti "hydraulický válec"cs
dc.title.alternativeTechnological design of part "hydraulic cylinder"en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-10cs
dcterms.modified2013-06-24-10:37:57cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid64602en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 10:49:28en
sync.item.modts2020.03.31 07:16:25en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeSlaný, Martincs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc. (místopředseda) Ing. Eva Molliková, Ph.D.,Paed IGIP (člen) Ing. Aleš Polzer, Ph.D. (člen) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen) Ing. Roman Kubík, Ph.D. (člen)cs
but.defenceBakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: 1) Proč nebyly v práci hodnoceny i jiné moderní nástroje, které jsou v současné době na trhu. 2) Graf technicko-ekonomického zhodnocení. 3) Obrazek 3.6 kolize. 4) Držák a ůpínač? Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record