Show simple item record

Structure and Use of the Measuring System for Research of Lubrication Device

dc.contributor.advisorNevrlý, Josefcs
dc.contributor.authorBrhlík, Rostislavcs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:12:59Z
dc.date.available2019-11-27T20:12:59Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationBRHLÍK, R. Skladba a použití měřicího systému k výzkumu mazacího přístroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other64629cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/27453
dc.description.abstractTato práce se zabývá adaptací měřicího systému pro analýzu funkce děliče maziva. Pro určování vlastností mazacího systému je v rámci nového konstrukčního návrhu využito tlakoměrů, průtokoměrů a dynamických vah; je navržena i měřicí karta pro sběr dat a příslušný software. Dále je zpracována metodika měření a vyhodnocení dat. Při jejím stanovování se vychází z měření realizovaných na mazacím zařízení Tribotec OK 02. Na závěr je uveden návrh kaskádního systému dělení mazací mlhy. Jedná se o nově navržený dělič s inovativním vnitřním uspořádáním. Cílem měření na navrženém systému je optimalizace, která povede k efektivnímu dělení mazací mlhy a nanášení potřebné dávky maziva na okolky.cs
dc.description.abstractThis work deals with an adaptation of the measuring system for the functional analysis of the lubricant divider. Within the new structural design, there were used manometers, flowmeters and dynamic scales to determine the properties of the lubrication system; data acquisition card and the appropriate software were designed too. The methodology of data measuring and analysis were also elaborated. The methodology is based on the experience from measuring, which was realized with the lubrication system OK - 02 from Tribotec Company. Finally, the cascade lubricant dividing system was designed. This is a newly designed flow divider with an innovative internal layout. The aim of the proposed measurement system is an optimization that will lead to effective dividing of lubricating mixture and applying the necessary amount of lubricant to wheel flange.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmazání okolkůcs
dc.subjectměřicí systémcs
dc.subjectkaskádní systém dělení mazací mlhycs
dc.subjecton-board mazací systémcs
dc.subjectwheel flange lubricationen
dc.subjectmeasuring systemen
dc.subjectcascade lubricant-dividing systemen
dc.subjecton board lubrication systemen
dc.titleSkladba a použití měřicího systému k výzkumu mazacího přístrojecs
dc.title.alternativeStructure and Use of the Measuring System for Research of Lubrication Deviceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-11cs
dcterms.modified2013-06-24-12:15:24cs
thesis.disciplineStrojní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruovánícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid64629en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:58:45en
sync.item.modts2020.05.22 13:23:47en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeOmasta, Milancs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jan Brandejs, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ing. Josef Nevrlý, CSc. (člen) doc. Ing. David Paloušek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. (člen) doc. Ing. Milan Klapka, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record