Show simple item record

Analysis of Safety in Relation to Subjects Related to Organization of Outdoor Courses

dc.contributor.advisorLepková, Hanacs
dc.contributor.authorPozník, Petrcs
dc.date.accessioned2019-05-17T11:30:23Z
dc.date.available2019-05-17T11:30:23Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationPOZNÍK, P. Analýza prvků bezpečnosti u vybraných subjektů při organizaci outdoorového kurzu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.cs
dc.identifier.other63435cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/27527
dc.description.abstractCílem práce je analýza prvků bezpečnosti u vybraných subjektů při organizaci outdoorového kurzu, korekce zjištěných nedostatků, optimalizace této oblasti a následně návrhy na zlepšení. Oblast bezpečnosti v prostředí outdoorových kurzů je velmi rozsáhlá, proto se práce při průzkumu a analýze současné situace zaměřuje hlavně na nejvýznamnější vysoké školy v České republice, které mají v pořádání outdoorových kurzů největší zastoupení. Závěrem práce porovnává zjištěná fakta z oblasti neúplnosti příslušných legislativních norem a navrhuje, jak lze současnou situaci optimalizovat a zlepšit. Výstupem práce je návrh řešení této situace novou Aktualizovatelnou normou včetně návrhu na postup jejího zpracování.cs
dc.description.abstractThe main objective of this thesis is the analysis of safety in relation to main subjects related to organization of these outdoor courses, finding and correcting any inaccuracies, optimalization and improvement proposals. Safety area in the environment of outdoor courses is very extensive. That is why this thesis concentrates during investigation and analysis on the most important universities in the Czech republic which are related to the environment of outdoor courses. Last part of this thesis is comparing of data which has been identified from area of incomplete legislative standards and proposing how to make current situation better. Conclusion of this thesis is proposal of the solution based on creating new and updateable standard including the procedure proposal.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOutdoorcs
dc.subjectbezpečnostcs
dc.subjectzodpovědnostcs
dc.subjectorganizacecs
dc.subjectrealizacecs
dc.subjectOutdooren
dc.subjectsafetyen
dc.subjectresponsibilityen
dc.subjectorganizationen
dc.subjectrealizationen
dc.titleAnalýza prvků bezpečnosti u vybraných subjektů při organizaci outdoorového kurzucs
dc.title.alternativeAnalysis of Safety in Relation to Subjects Related to Organization of Outdoor Coursesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-13cs
dcterms.modified2013-06-24-11:28:30cs
thesis.disciplineManagement v tělesné kultuřecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid63435en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 07:01:04en
sync.item.modts2020.04.01 01:54:40en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereedoc.Ing.Vladimír Adamec, CSc.cs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího bakalářské práce: Odpovězeno Otázky oponenta bakalářské práce: Odpovězeno Otázka: Ing. Josef Veselý, CSc. Na koho se bude vztahovat navrhovaný standard? Odpovězeno Otázka: Ing. Radek Doskočil, Ph.D. Jaké jsou další prvky bezpečnosti? Odpovězeno Otázka: prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. Použil jste soubor nových pravidel nebo jste naznačil, kde jsou chyby? Jakou inspiraci jste získal šetřením na jiných univerzitách? Odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record