Show simple item record

The Tax Havens and Their Uses

dc.contributor.advisorKopřiva, Jancs
dc.contributor.authorWilczková, Martinacs
dc.date.accessioned2019-05-17T01:26:46Z
dc.date.available2019-05-17T01:26:46Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationWILCZKOVÁ, M. Daňové ráje a jejich využití [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.cs
dc.identifier.other63432cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/27528
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá daňovou optimalizací prostřednictvím daňových rájů. Celkově je rozdělena do šesti částí. První část nastiňuje problematiku mezinárodní daňové optimalizace obecně. Ve druhé jsou definovány pojmy související s daňovými ráji, využití daňových rájů a boj proti daňovým únikům. Třetí kapitola uvádí přímé zahraniční investice, které souvisí s holdingovými společnostmi a tyto získané poznatky dále využívá v kapitolách následujících. Ostatní kapitoly jsou praktickou částí uvádějící náklady na založení modelového dceřiného podniku a daňové náklady na první rok provozu této společnosti ve vybraných daňových rájích. Tyto náklady jsou spolu s dalšími informacemi o vybraných daňových rájích zanalyzovány a následně je navrženo vhodné umístění podniku v jedné z těchto destinací.cs
dc.description.abstractThe Master's thesis is focused on tax optimalization through tax havens. The Master's thesis is divided into six parts. The first part generally outlines the problems of international tax optimalization. The next one defines concepts related to tax havens, use of tax havens and the fight against tax evasion. The third chapter concentrates on direct foreign investments, which are connected with holding companies. Information from this chapter is used in the following chapters. The practical part consists of two and shows the costs for establishment of a model subsidiary and the tax costs of the company for the first year of its running in chosen tax havens. These costs together with other information about chosen tax havens are analysed. Subsequently, a suitable location for the company in one of these destinations is suggested.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDaňový rájcs
dc.subjectonshorecs
dc.subjectoffshorecs
dc.subjectmezinárodní daňové plánovánícs
dc.subjectsmlouvy o zamezení dvojího zdanění.cs
dc.subjectTax havenen
dc.subjectonshoreen
dc.subjectoffshoreen
dc.subjectinternational tax planningen
dc.subjectagreements on avoidance of double taxation.en
dc.titleDaňové ráje a jejich využitícs
dc.title.alternativeThe Tax Havens and Their Usesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-07cs
dcterms.modified2014-02-13-15:23:27cs
thesis.disciplineÚčetnictví a finanční řízení podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid63432en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 11:12:45en
sync.item.modts2020.03.31 07:27:58en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeNowak, Stanislavcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marie Paseková, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (člen) Ing. Michal Polák, Dr. (člen) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázka vedoucího práce - zodpovězeno v plném rozsahu Otázka oponenta práce - zodpovězeno v plném rozsahu Ing. Žižlavský: Když odstěhujeme firmu např. do Nizozemska. Jakým způsobem je následně možné převést/vyplatit zisk? - zodpovězeno v plném rozsahu. doc. Zinecker: Pro jaké obory podnikání je přesun do daňového ráje zajímavé? - zodpovězeno v plném rozsahu.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record