Zobrazit minimální záznam

Quantification of measurement uncertainty using Monte Carlo

dc.contributor.advisorHavlíková, Mariecs
dc.contributor.authorMareš, Jaroslavcs
dc.date.accessioned2018-10-29T11:57:49Z
dc.date.available2018-10-29T11:57:49Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationMAREŠ, J. Kvantifikace nejistot měření metodou Monte Carlo [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other66239cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/27569
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá vyhodnocováním standardních nejistot měření metodou GUM a Monte Carlo a jejich porovnáním. V první části práce je proveden teoretický rozbor stanovování nejistot měření a návrh metodiky pro vyhodnocování nejistot metodou Monte Carlo. V druhé části je pak zaznamenáno přímé i nepřímé měření odporu, kapacity a indukčnosti, včetně vyhodnocení standardních nejistot těchto měření metodami GUM a Monte Carlo. V závěru práce je provedeno porovnání dosažených výsledků uvedených metod.cs
dc.description.abstractThis master’s thesis is focused on evaluation of standard uncertanities of measurement by method GUM and Monte Carlo and theirs comparation. In first part of this thesis is made the theoretical analysis of evaluation of measurement uncertanities and proposal of methodology for evaluating uncertainties by Monte Carlo method. In the second part is described direct and indirect measuring of resistance, capacitance and inductance, including evaluation of standard uncertanities of those measurings by GUM and Monte Carlo methods. In the end of this thesis is made comparison of achieved results of spoken methods.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNejistotacs
dc.subjectměřenícs
dc.subjectGUMcs
dc.subjectMonte Carlocs
dc.subjectodporcs
dc.subjectkapacitacs
dc.subjectindukčnostcs
dc.subjectUncertanitiesen
dc.subjectmeasurementen
dc.subjectGUMen
dc.subjectMonte Carloen
dc.subjectresistenceen
dc.subjectcapacitanceen
dc.subjectinductanceen
dc.titleKvantifikace nejistot měření metodou Monte Carlocs
dc.title.alternativeQuantification of measurement uncertainty using Monte Carloen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-11cs
dcterms.modified2013-06-14-12:25:15cs
thesis.disciplineKybernetika, automatizace a měřenícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí technikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid66239en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2018.11.02 04:46:24en
sync.item.modts2018.10.22 02:41:17en
dc.contributor.refereeŠedivá, Soňacs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam