Show simple item record

Project of Methodology of Comany´s Financial Statements Transformation in Accordance with the IFRS

dc.contributor.advisorBeranová, Michaelacs
dc.contributor.authorFejfarová, Eliškacs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:06:39Z
dc.date.available2018-10-21T16:06:39Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationFEJFAROVÁ, E. Návrh metodiky transformace účetní závěrky podniku v souladu s IFRS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.cs
dc.identifier.other72543cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/27606
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá převodem účetní závěrky sestavené podle českých účetních předpisů na účetní závěrku v souladu s IFRS. První část je zaměřena na teoretická východiska týkající se vykazování dle českých účetních předpisů a dle IFRS. Druhá část se zabývá převodem účetní závěrky vybrané účetní jednotky a zhodnocení dopadů aplikace obou systémů vykazování účetních informací na obraz o finanční pozici a výkonnosti podniku.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the translation of the financial statements prepared according to Czech accounting standards on the financial statements in accordance with IFRS. The first part focuses on the theoretical background of reporting in accordance with Czech accounting standards and IFRS. The second part deals with the transformation on of the financial statements of the selected entity and assess the impact of the application of the two systems of reporting financial information to the view of the financial position and business performance.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectÚčetní závěrkacs
dc.subjectúčetnictvícs
dc.subjectvýkaz zisku a ztrátycs
dc.subjectrozvahacs
dc.subjectčeské účetní předpisycs
dc.subjectmezinárodní standardy účetního výkaznictvícs
dc.subjectfinanční analýza.cs
dc.subjectFinancial statementsen
dc.subjectbookkeepingen
dc.subjectincome statementen
dc.subjectbalance sheeten
dc.subjectCzech Acounting Standardsen
dc.subjectInternational Financial Reporting Standardsen
dc.subjectfinancial analysis.en
dc.titleNávrh metodiky transformace účetní závěrky podniku v souladu s IFRScs
dc.title.alternativeProject of Methodology of Comany´s Financial Statements Transformation in Accordance with the IFRSen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-02-04cs
dcterms.modified2014-02-13-15:23:26cs
thesis.disciplineÚčetnictví a finanční řízení podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid72543en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 11:12:55en
sync.item.modts2020.03.31 08:39:31en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeCebáková, Andreacs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) doc. Ing. Jitka Kloudová, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (člen) Ing. Michaela Beranová, Ph.D. (člen) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího diplomové práce: odpovězeno Ing. Beranová, Ph.D.: Proč jsou dle studenta standardy IFRS objektivnější než české výkaznictví? Odpovězeno Prof. Režňáková: Jde o existující společnost? V jakém působí oboru? Jsou v diplomové práci pouze vybrané problémy týkající se společnosti či jde o komplexní problematiku? Dopad na odloženou daň - jak se projevilo?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record