Show simple item record

Influence admixture in lead-acid battery for hybrid electric vehicles.

dc.contributor.advisorBilko, Radekcs
dc.contributor.authorSvoboda, Marekcs
dc.date.accessioned2018-10-21T21:50:32Z
dc.date.available2018-10-21T21:50:32Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationSVOBODA, M. Vliv příměsí v olověných akumulátorech pro hybridní elektrická vozidla. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.cs
dc.identifier.other23128cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/2774
dc.description.abstractOlověné akumulátory v hybridních elektrických vozidlech (HEV) pracují v režimu PSoC (Partial State of Charge). Právě v tomto režimu dochází k novým mechanizmům poruch. Tyto mechanizmy jsou dávány do souvislosti s nevratnou sulfatací především záporných elektrod. Úkolem výzkumu je, aby sulfatace záporné elektrody již nebyla limitujícím faktorem životnosti článku a zlepšení životnosti olovených akumulátorů plánovaných pro použití v HEV.cs
dc.description.abstractLead-acid batteries of hybrid electric vehicles (HEV) are functioning in PSoC regime (Partial State of Charge). In PSoC regime new fail mechanisms occure. These mechanisms usually lead to nonreversible sulphation of negative electrodes. Main aim of this research is to avoid negative electrode sulphation and to improve lifetime of lead-acid accumulators used in HEV.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecthybridní elektrické vozidlocs
dc.subjectolovený akumulátorcs
dc.subjectventilem řízený olovený akumulátorcs
dc.subjectstav částečného nabitícs
dc.subjectpředčasná ztráta kapacitycs
dc.subjecthybrid electric vehiclesen
dc.subjectlead-acid accumulatoren
dc.subjectvalve regulated lead acid batteriesen
dc.subjectpartial state of chargeen
dc.subjectpremature capacity lossen
dc.titleVliv příměsí v olověných akumulátorech pro hybridní elektrická vozidla.cs
dc.title.alternativeInfluence admixture in lead-acid battery for hybrid electric vehicles.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-12cs
dcterms.modified2009-07-07-11:45:16cs
thesis.disciplineMikroelektronika a technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid23128en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 21:08:39en
sync.item.modts2020.03.31 17:06:10en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeBača, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Kazelle, CSc. (předseda) prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. (místopředseda) Ing. Miroslav Zatloukal (člen) Ing. Jiří Špinka (člen) doc. Ing. et Ing. Fabian Khateb, Ph.D. et Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil státní zkušební komisi se zadáním, zpracováním a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Otázky u obhajoby: Ovlivňují přídavky pohyblivost nositelů proudu? Nesnižuje se vodivost elektrolytu? Jaké aditivum snižuje největší měrou vodivost u zkoumaných vzorků? Byly použity i jiné druhy příměsí, kupříkladu Al2O3? Byl TiO2 skladován v světelném prostředí, aby byl před měřením aktivován? Jakým způsobem byl měřen chemický obsah síranů v zkoumaných vzorcích? Kdy bylo rozhodnuto o ukončení PSOC režimu? Jakým způsobem byly zvoleny hodnoty cyklovacích proudů? Popište PSOC režim - časy vybíjení. Budou používány v budoucnosti pro výzkum nanomateriály?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record