Show simple item record

Economic Development of Companies Financed by Venture Capital

dc.contributor.advisorFedorová, Annacs
dc.contributor.authorPlatenková, Kamilacs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:13:00Z
dc.date.available2018-10-21T16:13:00Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationPLATENKOVÁ, K. Ekonomický vývoj podniků financovaných rizikovým kapitálem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.cs
dc.identifier.other66396cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/27848
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá hodnocením ekonomického stavu a vývoje v zadaných podnicích, které jsou financovány rizikovým kapitálem. Ekonomický vývoj podniků je podrobován vybraným ukazatelům finanční analýzy. Teoretická východiska práce popisují vybrané aspekty finanční analýzy a rizikového kapitálu. Analytická část se zaměřuje na vývoj ekonomické situace v podnicích pomocí vybraných ukazatelů a navrhuje možné zlepšení ekonomického vývoje společností. Závěr práce porovnává vývoj ukazatelů podniků a poskytuje možná řešení jejich situace.cs
dc.description.abstractThis dissertation is looking into evaluation of the economical situation and development of the assigned companies which are financed by the high-risk capital. The economical development of the companies is subjected to selected indicators of the financial analysis. The theoretical solution of this dissertation is describing the particular aspects of the financial analysis and the high-risk capital. The analytical section is focusing on the development of the economical situation in the companies using the selected indicators and is proposing a possible improvement of the economical progress of the companies. Conclusion of this thesis is comparing development of the companies’ indicator and is providing its feasible solution.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPodnikcs
dc.subjectekonomický vývojcs
dc.subjectrizikový kapitálcs
dc.subjectfinancování podnikucs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectBusinessen
dc.subjecteconomic developmenten
dc.subjectventure capitalen
dc.subjectcorporate financeen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.titleEkonomický vývoj podniků financovaných rizikovým kapitálemcs
dc.title.alternativeEconomic Development of Companies Financed by Venture Capitalen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-07cs
dcterms.modified2013-06-17-09:45:21cs
thesis.disciplineÚčetnictví a finanční řízení podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid66396en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:07:50en
sync.item.modts2020.03.31 14:13:45en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeLangrová, Blankacs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeProf. Ing. Drahomíra Pavelková, Dr. (předseda) doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (člen) doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázky vedoucího: odpovězeno s výhradami otázky oponenta: odpovězeno prof. Pavelková: Kam se podívat, zda je podnik schopen splácet úvěr? - odpovězeno prof. Pavelková: Jak se liší krátkodobé a dlouhodobé závazky? - odpovězeno Ing. Rajchlová: V zadání napsáno, že bude proveden výzkum po určité období, ale v práci to nevidím, kde o tom máte psané? - odpovězeno Ing. Rajchlová: Doba obratu aktiv, může být záporná a jaké by jste k tomuto měla doporučení? - odpovězeno prof,. Pavelková: Jaký je cíl Vaší práce? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record