Show simple item record

Up-to-date technology for energy utilisation of biomass and waste

dc.contributor.advisorKropáč, Jiřícs
dc.contributor.authorKrňávek, Martincs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:11:58Z
dc.date.available2018-10-21T17:11:58Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationKRŇÁVEK, M. Moderní technologie pro energetické využití biomasy a odpadů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other64871cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/27904
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá technologiemi pro energetické využití biomasy a odpadů. Úvodní část práce je věnována biomase, jejímu rozdělení a zvláště pak zdrojům biomasy z pohledu termického zpracování. Hlavní část práce popisuje a srovnává technologické jednotky pro energetické využití biomasy, které jsou významné pro český trh. Dále jsou v této práci popsány vybrané technologie čištění spalin vhodné především pro termické zpracování odpadů. Součástí práce je také základní návrhový výpočet technologické jednotky zpracovávající dřevní štěpku pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie.cs
dc.description.abstractThe bachelor‘s thesis deals with technologies for energy utilisation of biomass and waste. The introductory part is dedicated to biomass, its division and sources of biomass suitable for thermal treatment. The main part describes and compares technological units for energy utilisation of biomass, which is important for the Czech market. Furthermore there is described selected technologies for flue gas cleaning suitable especially for thermal treatment of waste. A basic design calculation of technological unit fired with wood chips for combined heat and power production is included here.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBiomasacs
dc.subjectobnovitelné zdroje energiecs
dc.subjecttechnologické jednotkycs
dc.subjectenergetické využití odpadůcs
dc.subjectekologiecs
dc.subjectkogeneracecs
dc.subjectBiomassen
dc.subjectrenewable energy sourcesen
dc.subjecttechnological unitsen
dc.subjectwaste to energyen
dc.subjectenvironmental protectionen
dc.subjectCHPen
dc.titleModerní technologie pro energetické využití biomasy a odpadůcs
dc.title.alternativeUp-to-date technology for energy utilisation of biomass and wasteen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-20cs
dcterms.modified2013-06-24-12:15:32cs
thesis.disciplineStrojní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid64871en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 21:20:22en
sync.item.modts2020.03.30 20:01:17en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeFrýba, Lukášcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeRNDr. Petr Žaloudík, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Hájek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (člen) Ing. Richard Nekvasil, Ph.D. (člen) Ing. Andrea Tabasová, Ph.D. (člen) Ing. David Jecha, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record