Show simple item record

Device for wavefront measurement of microscope objective lenses

dc.contributor.advisorSlabý, Tomášcs
dc.contributor.authorBartoníček, Jancs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:22:49Z
dc.date.available2018-10-21T20:22:49Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationBARTONÍČEK, J. Zařízení pro měření vlnoplochy mikroskopových objektivů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other64830cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/27929
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je návrh a sestavení měřícího sytému a vypracování výpočetního algoritmu pro rekonstrukci vlnoplochy světelné vlny transformované mikroskopovým objektivem. Účelem je stanovení optických vad a srovnávání kvality objektivů se stejnými parametry. V první části práce je objasněn pojem vlnoplocha a její popis pomocí Zernikových polynomů. Dále je uveden souhrn možných metod pro rekonstrukci vlnoplochy. Pro experimentální určení tvaru vlnoplochy byly vybrány dvě metody – střihová interferometrie a řešení rovnice přenosu intenzity. V práci je uvedena stručná charakteristika obou metod včetně možných aplikací, dále matematický aparát, zpracování obrazu, výpočetní postup, popis sestavy a návrh a výsledky experimentů. Pro obě metody je diskutována vhodnost jejich použití pro určení optických vad a testování mikroskopových objektivů. Na základě získaných výsledků bylo zjištěno, že obě metody lze použít pro srovnávání objektivů. Použitelnost pro určení optických vad je možná s určitými restrikcemi.cs
dc.description.abstractThe wavefront reconstruction of a light wave transformed by a microscope objective is the main subject of this diploma thesis together with the design and assembly of a~measuring device and the development of a computational algorithm. The purpose is to determine optical aberrations and to compare a quality of objectives with identical parameters. The term wavefront is explained and its description using Zernike polynomials is introduced in the first part of the thesis. The following part summarizes possible methods for wavefront reconstrucion. Two methods were chosen for experimental determination of a wavefront shape – shearing interferometry and solution of the transport of intensity equation. For each method a brief characteristic is provided together with possible applications, mathematical apparatus, image processing, computational procedure, setup description and proposition and results of experiments. The suitability of both methods for optical aberration determination and microscope objective comparison is discussed. Based on the obtained results, both methods were found to be suitable for comparison of microscope objectives. The suitability for optical aberration determination is possible with certain restrictions.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTestování mikroskopových objektivůcs
dc.subjectrekonstrukce vlnoplochycs
dc.subjectstřihová interferometriecs
dc.subjectrovnice přenosu intenzitycs
dc.subjectoptické vadycs
dc.subjectZernikovy polynomy.cs
dc.subjectTesting of microscope objectivesen
dc.subjectwavefront reconstructionen
dc.subjectshearing interferometryen
dc.subjecttransport of intensity equationen
dc.subjectoptical aberrationsen
dc.subjectZernike polynomials.en
dc.titleZařízení pro měření vlnoplochy mikroskopových objektivůcs
dc.title.alternativeDevice for wavefront measurement of microscope objective lensesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-18cs
dcterms.modified2013-06-24-14:29:05cs
thesis.disciplineFyzikální inženýrství a nanotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid64830en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 14:40:51en
sync.item.modts2020.03.30 13:31:55en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeŠerý, Mojmírcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda) prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda) prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen) prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc. (člen) prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen) prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen) prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen) RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record