Show simple item record

The research on electrochemical and material characteristics new developed layered electrode materials for lithium-ion batteries

dc.contributor.advisorSedlaříková, Mariecs
dc.contributor.authorKratochvíl, Miroslavcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:11:02Z
dc.date.available2019-04-03T22:11:02Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationKRATOCHVÍL, M. Výzkum elektrochemických a materiálových charakteristik nově vyvinutých vrstevnatých elektrodových materiálů pro lithno-iontové baterie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.cs
dc.identifier.other23111cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/2797
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá elektrodovými materiály pro lithno-iontové akumulátory, konkrétně vrstevnatými materiály připravenými novými postupy. Hlavním cílem této práce je tedy zabývání se připravováním elektrod novými postupy z nově vyvinutých vrstevnatých elektrodových materiálů a následně jejich proměření. Další úkol byl teoretický rozbor nově vyvinutých vrstevnatých elektrodových materiálů pro kladnou a zápornou elektrodu a jejich příprava novými postupy. V této práci byly podrobně rozepsány postupy příprav jednotlivých elektrod, elektrolytů a ostatních záležitostí s těmito přípravami spojené. Byly zde podrobně popsány baterie všeobecně, primární a sekundární lithiové články, palivové články, lithno-iontové akumulátory, vrstevnaté materiály tvořící jejich elektrody a samozřejmě s tím i spojená historie. Praktická část práce je zaměřena na samostatné měření vrstevnatých elektrodových materiálů připravované novými postupy a zhodnocením výsledků pro jednotlivé vrstevnaté materiály. V praktické části bylo dosaženo, že nově připravené vrstevnaté elektrodové materiály nabízejí vyšší kapacitu a napětícs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with electrode materials for lithium-ions accumulators, concretely layered materials prepared via new methods. The main objective of this work is dealing with new procedures prepare electrodes of newly developed layered electrode materials and subsequently their measure. Another challenge was a theoretical analysis of newly developed layered electrode materials for positive and negative electrodes and their preparation of new procedures. In this work the detailed procedures for the preparation of individual electrodes, electrolytes and other issues associated with these preparations. There were describing batteries of general, primary and secondary lithium cells, fuel cells, Lithium-ion batteries, layered materials forming the electrodes and of course the history these cells. Practical work is focused on separate measurements layered electrode materials prepared by new processes and assessment of results for individual layered materials. In the practical part has been made that the newly prepared layered electrode materials offer higher capacity and voltage.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectElektrodové materiálycs
dc.subjectlithiumcs
dc.subjectlithno-iontový akumulátorcs
dc.subjectvrstevnatý materiálcs
dc.subjectpříprava z roztokůcs
dc.subjectpříprava elektrodcs
dc.subjectnové postupycs
dc.subjectelectrode materialsen
dc.subjectadmixturesen
dc.subjectlithiumen
dc.subjectlithium-ion batteryen
dc.subjectlayered materialen
dc.subjectwet preparationen
dc.titleVýzkum elektrochemických a materiálových charakteristik nově vyvinutých vrstevnatých elektrodových materiálů pro lithno-iontové bateriecs
dc.title.alternativeThe research on electrochemical and material characteristics new developed layered electrode materials for lithium-ion batteriesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-09cs
dcterms.modified2009-07-07-11:45:31cs
thesis.disciplineElektrotechnická výroba a managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid23111en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 23:45:29en
sync.item.modts2020.03.30 21:13:58en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeJirák, Tiborcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Vondrák, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. František Bartes, CSc. (člen) doc. Ing. Jiří Maxa, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Křivík, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil státní zkušební komisi se zadáním, zpracováním a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Otázky u obhajoby: Je možno objevit chemický proces interkalace i u jiných elektrochemických zdrojů? Pokud ano, uveďte příklad v jakých? Co je anoda a katoda u baterií?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record