Show simple item record

Crosswind Sensitivity of Road Vehicles

dc.contributor.advisorPíštěk, Václavcs
dc.contributor.authorVančura, Jancs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:05:13Z
dc.date.available2019-06-14T11:05:13Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationVANČURA, J. Citlivost vozidel na boční vítr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other67552cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/28009
dc.description.abstractPráce je zaměřena na vytvoření metodiky umožňující spolehlivě hodnotit citlivost vozidel na boční vítr. Součástí práce je vytvoření matematického modelu vozidla zahrnující aerodynamické síly a provedení validace technickým experimentem definovaným v ISO 12021. Na základě modelu je provedena citlivostní analýza jednotlivých vstupů na hodnoticí kritéria citlivosti vozidla na boční vítr, na jejímž základě je určena celková chyba modelu způsobena chybou vstupních parametrů. V závěru práce je popsán vztah mezi bodově měřeným tlakem na povrchu jednotlivých aerodynamických variant vozidla a veličinami popisující jeho samotný pohyb.cs
dc.description.abstractThe aim of the thesis is to devise a methodology which is capable of reliable evaluation of road vehicle’s crosswind sensitivity. The work consists of writing the mathematical model of a vehicle which includes aerodynamic loads and conducting a validation by means of technical experiment as defined by ISO 12021. A sensitivity analysis describing the influence of individual inputs on evaluation criteria of vehicle’s crosswind sensitivity is performed using the model, thereby establishing the overall model error caused by possible inaccuracies of input parameters. At the end, the relationship between discrete pressures on the surface of the vehicle in several aerodynamic configurations and the properties representing the vehicle’s motion is presented.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectboční vítrcs
dc.subjectmatematický model vozidlacs
dc.subjectcitlivostní analýzacs
dc.subjectaerodynamický tunelcs
dc.subjectměřicí systémcs
dc.subjectcrosswinden
dc.subjectmathematical model of a vehicleen
dc.subjectsensitivity analysisen
dc.subjectaerodynamic tunnelen
dc.subjectmeasurement systemen
dc.titleCitlivost vozidel na boční vítrcs
dc.title.alternativeCrosswind Sensitivity of Road Vehiclesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-12cs
dcterms.modified2013-08-16-09:28:43cs
thesis.disciplineKonstrukční a procesní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid67552en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 09:25:35en
sync.item.modts2020.03.31 05:09:45en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeDundálek, Radimcs
dc.contributor.refereeKaplan, Zdeněkcs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeeprof. Ing. František Bauer, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (člen) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Stanislav Beroun, CSc. (člen) doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc. (člen)cs
but.defenceHlavním cílem práce bylo vytvořit algoritmus, který umožní simulovat a hodnotit jízdní dynamiku vozidla. Práce se věnuje vysoceaktuálnímu tématu, které bezprostředně souvisí s bezpečností motorových vozidel. Disertant zvolil správný postup řešení, dosažené výsledky tomu odpovídají a lze je považovat za přijatelné. Některé formální nedostatky se týkají neúplného seznamu použitých symbolů a chyb v názvech veličin.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStroje a zařízenícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record