Show simple item record

Multicultural Environment and Organizational Culture in Selected Company

dc.contributor.advisorRašticová, Martinacs
dc.contributor.authorŠimeček, Otocs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:37:59Z
dc.date.available2019-04-03T22:37:59Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationŠIMEČEK, O. Multikulturní prostředí a organizační kultura ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.cs
dc.identifier.other66422cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/28012
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je porovnat vliv místního kulturního prostředí na firemní kulturu v Turecku a České Republice ve firmě REHAU AG. Výzkum probíhal v pobočkách německé firmy REHAU AG v Moravské Třebové, České republice a v Osmaneli/Bilecik, Turecku. Výzkum je založen na metodě VSM08 dle Geerta Hofsteda. Výstupem by mělo být shrnutí rozdílů firemní kultury a doporučení ohledně možností offshore outsourcingu do Turecka pro české firmy s ohledem na rozdílnost managementu.cs
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis is to compare influence of local cultural environment on corporate culture in Turkey and Czech Republic in REHAU AG. The research was held in branches of REHAU AG in Moravska Trebova, Czech Republic, and Osmaneli/Bilecik, Turkey. The research is based on VSM08 method by Geert Hofstede. The output should be summary of differences of corporate culture and recommendations about the possibility of offshore outsourcing to Turkey by Czech companies with consideration to differences in management.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectManagementcs
dc.subjectVSM 08cs
dc.subjectTureckocs
dc.subjectmezinárodní kulturní rozdílycs
dc.subjectfiremní kulturacs
dc.subjectManagementen
dc.subjectVSM 08en
dc.subjectTurkeyen
dc.subjectinternational cultural differencesen
dc.subjectcorporate cultureen
dc.titleMultikulturní prostředí a organizační kultura ve vybrané společnostics
dc.title.alternativeMulticultural Environment and Organizational Culture in Selected Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-13cs
dcterms.modified2013-06-24-11:26:57cs
thesis.disciplineEkonomika a procesní managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid66422en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 04:28:23en
sync.item.modts2020.03.31 01:52:46en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeNavrátilová, Ludmilacs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) Ing. Jarmil Cileček (místopředseda) doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Martin Pernica, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího bakalářské práce: odpovězeno Otázky oponenta bakalářské práce: odpovězeno Doc. Rašticová: Z jakého důvodu si student myslí, že v Turecku vyšly některé indexy odlišně než v ČR? Ing. Pernica: Jaké vědecké metody byly v práci použity? Prof. Rejnuš: Jaké konkrétní metody byly využity při zpracovávání dotazníkových dat?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record