Show simple item record

Visualization of sound fields

dc.contributor.advisorHavránek, Zdeněkcs
dc.contributor.authorKovář, Petrcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:53:40Z
dc.date.available2019-04-03T22:53:40Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationKOVÁŘ, P. Vizualizace zvukových polí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other66478cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/28019
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá problematikou vizualizace akustických polí pomocí akustické holografie v blízkém poli. Často je tato metoda označována zkratkou NAH (z anglického Near-field Acoustical Holography). V rámci práce jsou zpracovány a popsány základní veličiny zvukového pole. Jsou rozebrány dva použité algoritmy, a to algoritmus statistického optima (SONAH – Statistically Optimal NAH) a iterační algoritmus využívající Fourierovy transformace (STFT – Short Time Fourier Transform) s K-filtrem (filtr v doméně vlnových čísel). Tyto algoritmy jsou podrobně popsány. Výstupem praktické části práce je aplikace k vizualizaci akustického tlaku. Ta je vytvořena v prostředí LabVIEW ze známých kódů a provádí výpočet akustického tlaku pomocí jednoho ze dvou algoritmů popsaných v této práci. Ze zobrazených akustických map jsou vidět nevýhody této metody a rozdíly mezi algoritmy. Tyto algoritmy jsou poté porovnávány z pohledu rychlosti výpočtu.cs
dc.description.abstractThis bachelor's thesis deals with problems of acoustical field visualization using near-field acoustical holography. This method is often refered as NAH. Within the thesis the basic acoustical field variables are processed and described. Two algorithms were analysed, namely the Statistically Optimal Algorithm (SONAH) and the Iterative Algorithm using the Fourier Transform (STFT) with a K-filter (Wave-Domain Filter). These algorithms are described in detail. The outcome of the practical part of this thesis is the application for sound pressure visualization. The application is created in the LabVIEW environment from the known codes and the calculation of the sound pressure is performed with one of the two algorithms described in this thesis. From depicted acoustical maps the disadvantages of this method and differences between algorithm are shown. These algorithms are then compared according to speed of the calculation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAkustická holografiecs
dc.subjectNAHcs
dc.subjectvizualizace zvukových mapcs
dc.subjectmikrofonní polecs
dc.subjectK-filtrcs
dc.subjectSONAHcs
dc.subjectIterační algoritmuscs
dc.subjectSTFTcs
dc.subjectAcoustical holographyen
dc.subjectNAHen
dc.subjectsound maps visualizationen
dc.subjectmicrophone arrayen
dc.subjectK-filteren
dc.subjectSONAHen
dc.subjectiterative algorithmen
dc.subjectSTFTen
dc.titleVizualizace zvukových polícs
dc.title.alternativeVisualization of sound fieldsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-18cs
dcterms.modified2013-09-05-10:05:34cs
thesis.disciplineAutomatizační a měřicí technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí technikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid66478en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 21:15:45en
sync.item.modts2020.03.31 18:22:39en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeKlusáček, Stanislavcs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeplk. gšt. prof. Dr. Ing. Alexandr Štefek, Dr. (předseda) doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. (místopředseda) Ing. Miloslav Čejka, CSc. (člen) Ing. Radek Štohl, Ph.D. (člen) Ing. Miloslav Richter, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Kopečný, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent obhájil bakalářskou práci s výhradami.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record