Show simple item record

PROPAGATION OF LONG FATIGUE CRACKS IN AUSTENITIC STEEL UNDER SHEAR MODES II AND III

dc.contributor.advisorPokluda, Jaroslavcs
dc.contributor.authorHoláň, Liborcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:58:44Z
dc.date.available2019-04-03T22:58:44Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationHOLÁŇ, L. Šíření dlouhých únavových trhlin v austenitické oceli při smykových módech II a III [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other67531cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/28030
dc.description.abstractPráce je zaměřena na realizaci experimentu umožňujícího současné zatěžování vzorku kruhového průřezu ve smykových módech II a III. Postup experimentu byl navržen tak, aby byl co nejvíce potlačen vliv zavíraní trhliny při cyklickém zatěžování a získané prahové hodnoty rozkmitu faktoru intenzity napětí tak odpovídaly efektivním prahovým hodnotám. Toho bylo dosaženo za pomocí unikátních experimentálních přípravků a postupů přípravy iniciační trhliny u vzorků s~obvodovým vrubem, vyrobených z korozivzdorné austenitické oceli. Takto získané hodnoty je poté možno aplikovat na teoretické modely s podporou molekulární dynamiky a ab inicio. Na základě získaných poznatků bylo zjištěno, že šíření trhliny v austenitické oceli probíhá dle zákonitostí dekohezního modelu. Pro kvantitativní analýzu lomových ploch vytvořených ve smykových módech II a III bylo využito metod optické chromatografie a 3D stereofotogrametrie, které umožnily srovnání morfologií, vytvořených jednotlivými smykovými módy. Pro vyhodnocení morfologie lomových ploch vytvořených (staticky, resp. cyklicky) iniciační trhlinou byly použity vybrané drsnostní parametry. V rámci experimentálních prací byl rovněž navržen mechanismus umožňující předpovídat směr vyhnutí trhliny v módu II.cs
dc.description.abstractThis work is focused on the realization of experiment allowing simultaneous loading under mode II and III in a single circular specimen. Proposed experiment allowed to minimize crack closure during the cyclic loading and obtained values of thresholds of stress intensity range can be considered to be very close to effective values. This was attained by means of an unique experimental devices and procedure of preparation of pre-crack of specimen with circumferential notch, which was made of stainless austenitic steel. The obtained values were compared with theoretical models with the support of molecular dynamics and ab-anitio calculation. Based on observation was found out, that fatigue crack propagation is controlled by decohesion model in austenitic steel. The morphology of fracture surfaces was studied by means of optical chromatographie and 3D stereophotogrammetry, which allowed a comparison of created morphology under shear modes II and III. Morphology of fracture surface formed (static and cyclic loading) by pre-crack was also studied by means of selected roughness parameters. The mechanism of deflection (kink) of crack growth under mode II was defined.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectšíření trhlinycs
dc.subjectprahová hodnota faktoru intenzity napětícs
dc.subjectmódy II a IIIcs
dc.subjectaustenitická ocelcs
dc.subjectkvantitativní fraktografiecs
dc.subjectcrack propagationen
dc.subjectfatigue thresholden
dc.subjectmode II and IIIen
dc.subjectaustenitic steelen
dc.subjectquantitative fractographyen
dc.titleŠíření dlouhých únavových trhlin v austenitické oceli při smykových módech II a IIIcs
dc.title.alternativePROPAGATION OF LONG FATIGUE CRACKS IN AUSTENITIC STEEL UNDER SHEAR MODES II AND IIIen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-10-04cs
dcterms.modified2014-09-01-13:05:52cs
thesis.disciplineFyzikální a materiálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrstvícs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid67531en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 03:02:08en
sync.item.modts2020.03.30 20:57:56en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeMan, Jiřícs
dc.contributor.refereePolák, Jaroslavcs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Švejcar, CSc. (předseda) Ing. Jiří Man, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Jaroslav Polák, DrSc. (člen) prof. Ing. Rudolf Foret, CSc. (člen) prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (člen) prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc. (člen)cs
but.defencePráce má velmi dobrou obsahovou i formální úroveň. Cíle práce byly splněny. DDP přináší původní kvalitativní a kvantitativní výsledky, které umožňují hlubší poznání procesů probíhajících při únavovém porušování kovových materiálů a konstrukcí.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programFyzikální a materiálové inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record