Show simple item record

Evaluation of Company Financial Performance and Proposals of its Improvement

dc.contributor.advisorČižinská, Romanacs
dc.contributor.authorŘezáč, Davidcs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:07:52Z
dc.date.available2019-11-27T20:07:52Z
dc.date.created2007cs
dc.identifier.citationŘEZÁČ, D. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.cs
dc.identifier.other6674cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/28097
dc.description.abstractHodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšeni Tato práce se zabývá finanční analýzou firmy působící v sektoru zemědělství. Jejím cílem je komplexně posoudit finanční zdraví podniku různými metodami finanční analýzy. Snaží se shrnout finanční situaci za poslední léta, zobrazit její stav a nastínit metodiku lepšího finančního a manažerského rozhodování do budoucna.cs
dc.description.abstractEvaluation of Company Financial Performance and Proposals of its Improvement This essay is concerned with financial analysis of one agriculture company. The aim of this work is to provide a complex review of the financial stoutness of company by using different methods of financial analysis. It seeks to make a summary of the situation in past years, to describe present situation and to outline methodology of better financial and managerial decision making for future.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRentabilita vlastního kapitálu Rentabilita celkového vloženého kapitálu Rentabilita investic Obrat celkových aktiv Doba obratu pohledávek Tržní přidaná hodnota Úrokové krytí Běžná likviditacs
dc.subjectReturn on equity Return on assets Return on asset Total Assets turnover Average collection perriod Market value added Current ratio Times interest earneden
dc.titleHodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšenícs
dc.title.alternativeEvaluation of Company Financial Performance and Proposals of its Improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2007-06-21cs
dcterms.modified2007-08-14-22:45:55cs
thesis.disciplineManažerská informatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid6674en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:02:23en
sync.item.modts2020.05.22 12:29:12en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKomárek, Františekcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. RNDr. Jozef Fecenko, CSc. (předseda) Ing. Jaromír Roštínský (místopředseda) doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (člen) Ing. Romana Nývltová, Ph.D. (člen) Ing. Vladimíra Kučerová, Ph.D. (člen) Ing. Petra Semorádová (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record