Show simple item record

Integration of a co-generation unit to industrial power system

dc.contributor.advisorDrápela, Jiřícs
dc.contributor.authorKučera, Michalcs
dc.date.accessioned2019-05-17T03:27:43Z
dc.date.available2019-05-17T03:27:43Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationKUČERA, M. Začlenění lokálního zdroje – kogenerační jednotky do průmyslové sítě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other66503cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/28144
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá začleněním kogenerační jednotky spalující důlní plyn do průmyslové sítě. Cílem práce je navrhnout a zhodnotit různé varianty začlenění kogenerační jednotky do průmyslové sítě. První, teoretická část práce, se věnuje samotné kogeneraci (kombinované výrobě tepla a elektřiny). Jsou shrnuty technologie, které se ke kombinované výrobě tepla a elektřiny používají a možnosti využití. Dále se práce zabývá důlním plynem, jako palivem pro kogenerační jednotky. Poslední kapitoly v teoretické části pojednávají o podmínkách pro připojení zdroje do průmyslové sítě a o možnostech přetoku elektřiny do distribuční sítě. Praktická část se potom zabývá instalací 600-ti kilowattové kogenerační jednotky do konkrétní průmyslové sítě. Jsou navrženy a zhodnoceny 4 varianty provozu kogenerační jednotky. Na závěr je provedeno krátké ekonomické zhodnocení.cs
dc.description.abstractThis master's thesis deals with the integration of a mine gas burning cogeneration unit into industrial power system. The aim of the thesis is to design and evaluate different possibilities of integration the cogeneration unit into industrial power system. The first, theoretical part of the thesis discuss about cogeneration (combined heat and power). The technologies used for cogeneration are summed up as well as the possibilities of usage. The next part deals with the mine gas as the fuel for the cogeneration units. The lasts chapters of the theoretical part talks about terms for installation power source into industrial power system and about the possibilities of overflow of the electricity into distribution power system. The practical part deals with the installation of the 600 kW cogeneration unit into particular industrial power system. Four possibilities of operation mode of the cogeneration unit are design. At the end of the thesis the brief economical evaluation is accomplished.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkogeneracecs
dc.subjectkogenerační jednotkacs
dc.subjectdůlní plyncs
dc.subjectcogenerationen
dc.subjectcogeneration uniten
dc.subjectmine gasen
dc.titleZačlenění lokálního zdroje – kogenerační jednotky do průmyslové sítěcs
dc.title.alternativeIntegration of a co-generation unit to industrial power systemen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-17cs
dcterms.modified2013-06-18-15:37:31cs
thesis.disciplineElektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid66503en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 11:00:53en
sync.item.modts2020.03.31 07:09:00en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeHoloubek, Jiřícs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Antonín Matoušek, CSc. (člen) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) Ing. Karel Katovský, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent obhajoval svoji diplomovou práci na téma: Začlenění lokálního zdroje – kogenerační jednotky do průmyslové sítě. Odpověděl na všechny dotazy vedoucího, oponenta i komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record