Show simple item record

Subjective evaluation of background noise in audio systems

dc.contributor.advisorRášo, Ondřejcs
dc.contributor.authorFalešník, Vlastimilcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:53:40Z
dc.date.available2019-04-03T22:53:40Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationFALEŠNÍK, V. Subjektivní evaluace šumu pozadí v audio systémech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other66556cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/28190
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce bylo zkoumání vlivu aditivního šumu pozadí ve zvukových záznamech. Tento typ šumu se často vyskytuje při jejich restaurování. Častou snahou je tyto nechtěné šumy potlačit. Problematickou částí při potlačování šumů je, že vždy záleží na subjektivním posouzení posluchačem. Během dvou poslechových testů byly zkoumány jejich praktické dopady. Následně byla zvolena vhodná (pořadová) hodnotící škála. Z poslechových testů bylo získáno subjektivní hodnocení míry zarušení aditivním šumem. Následně byl vyhodnocen vliv zvolených parametrů na subjektivně vnímanou kvalitu.cs
dc.description.abstractIn this bachelor thesis, the effect of additive background noise on audio recordings was researched. This kind of noise often occurs when these recordings are being restored. The most frequent effort is to suppress these unwanted noises. While suppressing the noises, the most problematic part is that it always depends on subjective evaluation of the listener. Practical impacts of these noises were researched throughout two listening tests. Afterwards, it was necessary to choose proper (ordinal) evaluating scale. The listening tests established the subjective assessment of jammed additive noise degree. Finally, the effect of selected parameters on subjective perceived quality was determined.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectExperimentální psychoakustikacs
dc.subjectSNRcs
dc.subjectKendallův koeficientcs
dc.subjectmetoda seřazování do pořadícs
dc.subjectpořadová škálacs
dc.subjectPearsonův koeficient korelacecs
dc.subjectSpearmanův koeficientcs
dc.subjectWienerův filtr.cs
dc.subjectExperimental psychoacousticsen
dc.subjectSNRen
dc.subjectKendall coefficienten
dc.subjectmethod of rank orderen
dc.subjectordinal scaleen
dc.subjectPearson correlation coefficienten
dc.subjectSpearman coefficienten
dc.subjectWiener filter.en
dc.titleSubjektivní evaluace šumu pozadí v audio systémechcs
dc.title.alternativeSubjective evaluation of background noise in audio systemsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-20cs
dcterms.modified2013-07-11-15:06:17cs
thesis.disciplineTeleinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid66556en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 21:15:50en
sync.item.modts2020.03.31 19:26:14en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeMach, Václavcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Ivo Lattenberg, Ph.D. (předseda) Ing. David Kubánek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ondřej Krajsa, Ph.D. (člen) Ing. Michal Trzos, Ph.D. (člen) Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Vrána, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record