Show simple item record

The utilization of POF in access networks

dc.contributor.advisorFilka, Miloslavcs
dc.contributor.authorDoležal, Ondřejcs
dc.date.accessioned2018-10-21T22:00:25Z
dc.date.available2018-10-21T22:00:25Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationDOLEŽAL, O. Využití POF v přístupových sítích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other66552cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/28193
dc.description.abstractV rámci této práce se čtenář seznámí s plastovými optickými vlákny (POF). Nejprve jsou zmíněny základy optického přenosu. Dále jsou popsány základní vlastnosti a parametry POF, následuje historický vývoj, bližší popis jednotlivých typů POF, jejich důležité přednosti i nedostatky, srovnání se skleněnými vlákny, práce, instalace, dostupné konektory a měření POF a shrnutí zásadních poznatků z praxe, včetně popisu již realizovaných experimentů a projektů. Druhá část práce je zaměřena na využití POF v přístupových sítích. Napřed jsou popsány současné trendy v přístupových sítích, následuje přehled optických přístupových sítích a vysvětlení konceptu FTTX se začleněním POF vláken do určitých variant. Dále jsou popsány možnosti POF vláken v segmentu lokálních sítí a jejich připravenost na moderní síťové služby, jako je například IPTV. Předposlední kapitola zahrnuje návrh testovacího polygonu a závěrečná část shrnuje veškeré poznatky a výsledky této práce.cs
dc.description.abstractIn this work, the reader familiares with plastic optical fiber (POF). Firstly are mentioned the basics of the optical transmission. Then there are the main features and parameters POF and a historical overview, detailed description of the types of POF, their important strengths and weaknesses, comparison with glass fiber, installation, available POF connectors and procedure of measurements and a summary of key findings from the practice, including a description of existing experiments and projects. The second part focuses on the use of POF in access networks. There are described present trends in access networks, an overview of optical access networks and explaination the concept with the inclusion of POF in optical networks (FTTX). Furthermore, there are possibilities of POF fibers in segment of local networks and their readiness for advanced network services, such as IPTV. The penultimate chapter contains design test polygon and final part summarizes all findings and results of this work.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPOFcs
dc.subjectplastová optická vláknacs
dc.subjectoptický přenoscs
dc.subjectlokální sítěcs
dc.subjectpřístupové sítěcs
dc.subjectFTTHcs
dc.subjectPOFen
dc.subjectPlastics optical fibersen
dc.subjectoptical transmissionen
dc.subjectaccess networken
dc.subjectFTTHen
dc.titleVyužití POF v přístupových sítíchcs
dc.title.alternativeThe utilization of POF in access networksen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-20cs
dcterms.modified2013-06-24-12:25:18cs
thesis.disciplineTeleinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid66552en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.17 16:57:00en
sync.item.modts2019.05.18 02:03:52en
dc.contributor.refereeŠporik, Jancs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record