Now showing items 1-1 of 1

  • LABORARTORY BRNO 

    Čermáková, Tereza
    Galerie architektury, designu a moderního umění je situována na nároží, čímž se stává exponovaným prvkem a dominantou nároží. Vznik nové instituce je impulzem pro přísun lidí. To je nutno vzít v potaz. a zkultivovat okolní ...