Now showing items 1-1 of 1

  • LABORARTORY BRNO 

    Beláčková, Katarína
    Parcela umožňuje začlenenia do územia aj členitejší objekt s dominantným nárožím, ktorý sa otvára svojím parterom mestu a interiér vytvára tvorivé prostredie pre ateliéry a expozície využívajúce priaznivé denné svetlo na ...